مانیتور ۷۲۷ بژ حافظه دار سوزوکی

قیمت اصلی ۳,۴۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۷۹,۸۰۰ تومان است.

مانیتور ۷۲۷ ساده سفید سوزوکی(SZ-727I)

قیمت اصلی ۲,۷۰۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۳۶,۳۰۰ تومان است.

مانیتور ۷۲۷ سفید(تلق مشکی) سوزوکی

قیمت اصلی ۳,۳۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۶,۱۰۰ تومان است.

مانیتور ۷۲۷ مشکی سوزوکی(SZ-727M)

قیمت اصلی ۳,۴۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۷۹,۸۰۰ تومان است.

مانیتور۷۲۷ نقره ای سوزوکی(SZ-727M)

قیمت اصلی ۳,۴۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۷۹,۸۰۰ تومان است.