در حال نمایش 11 نتیجه

پریز کامل تلفن پهن cat3

قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۵۰۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT5 باریک

قیمت اصلی ۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۹,۲۵۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT5 پهن

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT6 باریک

قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۳,۰۰۰ تومان است.

فیس پلیت تک پورت باریک ترانکینگ دانوب (لگراند)

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۰۵۰ تومان است.

کورکن باریک(بلنک)ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۱۵۰ تومان است.

کیستون HDMI ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷,۲۵۰ تومان است.

کیستون تلفن ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۲۵۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT 6 UTP 180 ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۲۵۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT 6A SFTP

قیمت اصلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱,۵۰۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT6A FTP ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۷,۷۵۰ تومان است.