در حال نمایش 11 نتیجه

پریز کامل تلفن پهن cat3

قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵,۰۰۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT5 باریک

قیمت اصلی ۱۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۷۵۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT5 پهن

قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۵۰۰ تومان است.

پریز کامل شبکه CAT6 باریک

قیمت اصلی ۱۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۸,۷۵۰ تومان است.

فیس پلیت تک پورت باریک ترانکینگ دانوب (لگراند)

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۰۰ تومان است.

کورکن باریک(بلنک)ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۲۵۰ تومان است.

کیستون HDMI ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۳,۰۰۰ تومان است.

کیستون تلفن ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷,۵۰۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT 6 UTP 180 ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱,۷۵۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT 6A SFTP

قیمت اصلی ۱۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷,۲۵۰ تومان است.

کیستون شبکه CAT6A FTP ترانکینگ دانوب

قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۳,۵۰۰ تومان است.