اشکی مات سهند

قیمت اصلی ۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴,۰۰۰ تومان است.

پروژکتور ۳۰ وات سهند

قیمت اصلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۲,۰۰۰ تومان است.

پروژکتور ۵۰ وات سهند

قیمت اصلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۷,۵۰۰ تومان است.

چراغ براکت روکار ۵۵ وات سهند

قیمت اصلی ۴۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۵۰۰ تومان است.

لامپ ۱۰ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۷۵۰ تومان است.

لامپ ۱۳ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲,۵۰۰ تومان است.

لامپ ۲۵ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۲,۰۰۰ تومان است.

لامپ ۳۰ وات سهند

قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۷,۵۰۰ تومان است.

لامپ ۵۰ وات بولینگ سهند

قیمت اصلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۴,۰۰۰ تومان است.

لامپ ۵۰ وات یوفو (سفینه ای)مهتابی سهند

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

لامپ ۷ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۷۵۰ تومان است.

لامپ FPLکم مصرف ۳۶ وات سهند

قیمت اصلی ۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶,۷۵۰ تومان است.