اشکی مات سهند

قیمت اصلی ۳۶,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹,۴۴۰ تومان است.

پروژکتور ۳۰ وات سهند

قیمت اصلی ۲۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۴,۰۰۰ تومان است.

پروژکتور ۵۰ وات سهند

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

چراغ براکت روکار ۵۵ وات سهند

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.

لامپ ۱۰ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۲۰۰ تومان است.

لامپ ۱۳ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۴۷,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸,۱۶۰ تومان است.

لامپ ۲۵ وات حبابی سهند

قیمت اصلی ۱۱۲,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹,۷۶۰ تومان است.

لامپ ۴۰ وات سهند

قیمت اصلی ۲۰۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶,۸۰۰ تومان است.

لامپ ۵۰ وات استوانه سهند

قیمت اصلی ۲۵۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۱,۶۰۰ تومان است.

لامپ ۵۰ وات بولینگ سهند

قیمت اصلی ۲۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۴۰۰ تومان است.

لامپ ۵۰ وات یوفو (سفینه ای)مهتابی سهند

قیمت اصلی ۳۳۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۴,۸۰۰ تومان است.