فیوز تکفاز مینیاتوری استاندارد پارس شوان

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۲,۰۰۰ تومان است.

محافظ جان تکفاز پارس شوان

قیمت اصلی ۶۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۸,۵۰۰ تومان است.